Startside

Disse sider inderholder information om grundejerforeningen Valhalle i Galten.

Grundejerforeningen Valhalle består af husstande beliggende på Baldersvej, Frejasvej, Lokesvej, Thorsvej, Odinsvej og Porskjærsvej. (Se kort: google-maps)

Se mere om hvad grundejerforeningens formål her.

Generalforsamling 2017

indsendt 22. feb. 2017 22.22 af Niels Erik Jehøj-Krogager   [ opdateret 22. feb. 2017 22.23 ]

 

Indkaldelse til

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valhalle

Mandag d. 13. marts 2017 kl. 19.30

i Biohusets mødelokaleDagsorden:

  1. Valg af dirigent;

  2. Bestyrelsens beretning for 2016;

  3. Regnskab for 2016;

  4. Valg af bestyrelse;

  5. Valg af revisor;

  6. Behandling af indkomne forslag;

  7. Fastsættelse af budget og kontingent for 2018;

  8. Brug af e-mail til orientering mellem medlemmer og bestyrelse;

  9. Etablering af nyt legetårn på fællesarealet i foråret 2017;

  10. Eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 6. marts 2017. Forslag sendes til Hans Henrik Lausen, Thorsvej 29 eller pr. e-mail til hhlausen@hotmail.com .

Yderligere oplysninger om grundejerforeningen kan ses på foreningens hjemmeside www.valhalle.dk , herunder foreningens vedtægter, mødereferater og bestyrelsens nuværende medlemmer.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at medlemskontingentet hæves fra 850 kr./år til 1000 kr./år med virkning fra 2018.

Alle medlemmer af Grundejerforeningen Valhalle opfordres til at deltage foreningens beslutninger f.eks. vedrørende medlemskontingent, fællesareal, veje og stier i området. Aktuelle opgaver i bestyrelsen er etablering af nyt legetårn på fællesarealet og forbedring af kommunikation mellem foreningens medlemmer og bestyrelsen ved brug af e-mail.

Derfor, mød op til generalforsamlingen og giv din mening til kende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


1-1 of 1