Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 frivillige medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Herom findes nærmere information i vedtægterne.

Her kan du se referatet fra sidste generalforsamling.

Bestyrelsen består pt. af følgende medlemmer:

Post Navn Vej Email Telefonnr.  På valg
Formand Hans Henrik Lausen Thorsvej 29 formand@valhalle.dk 5151 1707 2021
Sekretær Jakob Tejs Buhl Lokesvej 8
3027 0135 2020
Kasserer Lone Axelsen Thorsvej 11 kasserer@valhalle.dk 3069 7287 2021
Næstformand Martin Frandsen Thorsvej 3
28456119 2021
Web Niels Erik Jehøj-Krogager Thorsvej 33
8694 5458 2020

Comments