Generalforsamling 2015

indsendt 11. feb. 2015 15.57 af Niels Erik Jehøj-Krogager   [ opdateret 26. sep. 2015 15.15 ]
Så nærmer sig tiden for årets generalforsamling, for alle der bor i grundejerforeningens område.
MANDAG DEN 16. MARTS 2015 KL. 19.30
Biohusets mødelokale, Torvet 6, 8464 Galten

Dagsordenen er:
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning og forhandlingsbog 
  3. Regnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent 
  8. Ændring af vedtægter*
  9. Eventuelt
* Du kan se grundejerforeningens nugældende vedtægter her og bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan ses nedenfor.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 9. marts 2014. Forslag sendes til Søren Gadegaard, Frejasvej 28 eller Soeren@gadegaard.net

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ċ
Niels Erik Jehøj-Krogager,
11. feb. 2015 15.57
Ċ
Niels Erik Jehøj-Krogager,
25. feb. 2015 15.07
Comments