Info

Fra vedtægterne:
Foreningens formål er at samle grundejerne inden for foreningens område (se § 3) for ved samarbejde at varetage deres interesser som parcelhusejere, samt at være grundejernes talerør, især i deres forhold til det offentlige og til andre grundejerforeninger.
Foreningen administrerer de fællesarealer, som i henhold til tinglyst deklaration er tilskødet foreningen.

Udover at foreningen er et fællesskab der kan arrangerer sociale og praktiske ting, har vi også nogle forpligtigelser. Vi har et fællesareal med bl.a. borde og legeplads. Kommunen har også tildelt os (ligesom så mange andre grundejerforeninger), at skulle vedligeholde nogle vejstykker og stier, som primært ligger på foreningens område. (Se kortet.)

Dette foregår bl.a.  i grundejerforeningen:
  • Generalforsamling i sidste halvdel af marts. (Hvor bl.a. kontingentet fastsættes)
  • En fælles arbejdsdag (typisk i starten af maj).
  • Skt. Hans aften på det grønne område med bålfest, hvortil der serveres øl, sodavand og pølser. 
  • Sørge for snerydning af de tildelte veje.
  • Håndtering af fælles anlæggender, f.eks. i forhold til kommunen.
  • Renovering af legepladsen.
Hvis du bor i grundejerforeningen så kom med til generalforsamling, og gør din indflydelse gældende.